Plan konferencji naukowej

Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe.

16 października 2015 – SESJA PLENARNA

7.30 – początek rejestracji uczestników konferencji, czas na poranną kawę, herbatę i czekoladę

8.45 – uroczyste otwarcie konferencji, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. dr hab. Włodzimierz Gromski oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego SSO Ewa Gonczarek

Sesja I

Przyczyny oraz uwarunkowania powstawania kryzysów i konfliktów w strukturach organów władz publicznych i instytucji publicznych

Sesję moderuje PPR Jacek Skała

Człowiek w strukturze, dr hab. Magdalena Tabernacka

Mobbing: identyfikacja i interwencja. O roli sprawcy, ofiary i organizacji, dr Magdalena Najda

Wybrane orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawach o mobbing. SSN Maria Teresa Romer

Zarys pól konfliktu strukturalnego w prokuraturze. PPR Paweł Mysłowski

Człowiek - najistotniejsze ogniwo wymiaru sprawiedliwości - wywiad z sędzią Anną Marią Wesołowską
Wywiad poprowadzi SSR Aleksandra Rutkowska i dr hab. Magdalena Tabernacka

Sesja II

11.45, 12.30 - przerwa na lunch

Mediacje i superwizja w systemie remediów na konflikty i sytuacje kryzysowe

Sesję moderuje SSO Dariusz Rutkowski

Kiedy problem staje się atutem – superwizja w mediacji dla sędziów i prokuratorów. Vom Problem zur Ressource - Mediationssupervision für Richter und Richterinnen und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Cornelia Sabine Thomsen WYKŁAD TŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

Klauzule mediacyjne w umowach o pracę a możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów pracowniczych. dr Katarzyna Antolak

Założenia i praktyka funkcjonowania mechanizmów ochrony pracowników i rozwiazywania konfliktów w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w Sekretariacie Rady Europy w Strasburgu. Magda Krzyżanowska–Mierzewska

Instytucjonalne rozwiązania w Służbie Celnej w sytuacjach konfliktowych. Rola mediacji oraz komisji ds. skarg na działa na noszące znamiona mobbing, dyskryminacji lub molestowania. Aneta Mirończuk

Wybrane obszary zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sferze funkcjonowania Służby Więziennej. Anna Gmurowska

Warsztaty Śmiechu - 16.00

Informacje o specyfice warsztatów. Link

17 października WARSZTATY

Cornelia Sabine Thomsen. Warsztaty z superwizji (tłumaczone na język polski)
Sesja o 9.30 i o 11:00
limit miejsc na sesji 20 osób

Wojciech Abramowicz. Strategie i procedury rozładowywania agresji. Warsztaty praktyczne
Sesja o 9.30 oraz sesja o 11.00
limit miejsc na sesji 12 osób

Konferencji towarzyszy wystawa prac dzieci szkół podstawowych nagrodzonych w konkursie pt. „Rzeka niezgody, most pojednania”. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 października 2015r. w czwartek o godzinie 18:30.

W ramach konferencji odbędzie się także spotkanie autorskie z Panią Magdą Krzyżanowską-Mierzewską, autorką książki - "Według ojca, według córki", piątek 16 października, godzina 17.30, sala 2D, budynek D WPAE

(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie).

 

©2014 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ·