O konferencji

Konferencja naukowa pt: „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” ma charakter naukowy, popularyzatorski i szkoleniowy. Zagadnienia stanowiące przedmiot obrad, to m.in.:

  • - specyfika konfliktów strukturalnych w sferze publicznej;
  • - specyfika konfliktów komunikacyjnych w sferze publicznej;
  • - mobbing i zarzuty o mobbing jako źródło konfliktów w organach i instytucjach władz publicznych;
  • - superwizja jako remedium na konflikt i zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania funkcjonariuszy i pracowników struktur władz publicznych;
  • - mediacje jako remedium na konflikty między funkcjonariuszami i pracownikami organów władz publicznych i instytucji publicznych;
  • - instytucjonalne rozwiązania przeciwdziałające konfliktom w instytucjach sfery publicznej i w organach władz publicznych.

  • Obrady osładzać nam będą wyroby firmy