Kontakt

Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe.

Instytut Nauk Administracyjnych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

dr hab. Magdalena Tabernacka

tabernac@prawo.uni.wroc.pl