Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracji. Zarejestrować można się na sesję w dniu 16 października oraz na warsztaty w dniu 17 października. Uczestnicy konferencji mogą zarejestrować się na jeden lub dwa dni obrad.

Warunkiem skutecznej rejestracji jest wypełnienie pól: Nazwisko, Imię, @mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rubryka – reprezentowane środowisko nie jest obowiązkowa i można w niej zaznaczyć kilka opcji.

Osoby reprezentujące ośrodki naukowe – wyższe uczelnie lub instytucje zajmujące się badaniami naukowymi, proszone są o wpisanie afiliacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w konferencji ,,Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe.” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).